Какво е публично събрание и как функционира?

Публично събрание (алтернативни граждански асамблеи/ комитети/ групи за връзка/ клубове) е пространството, което е отворено за всички граждани от определен район, квартал, град или по-обширна местност. Това пространство се използва от гражданите, за да се дискутират въпроси, които са важни за тях и да вземат решения по тях. Събранието може да достигне до решение чрез вот или да опита да достигне до съгласие, приемливо за всички – консенсус.

Най-важната особеност на публичните събрания е, че решенията се взимат на принципите на пряката демокрация, тоест всички участници, граждани, притежават еднаква власт в събранията. Това не значи, че всички граждани трябва да участват в решението на всички въпроси на събранието. Преди всичко участниците трябва да вземат отношение по въпроси, от които са засегнати пряко или косвено. Освен това, когато характерна задача трябва да бъде извършена или да бъде взето маловажно решение, гражданите делегират тези задачи на хора, които се занимават с определени въпроси, в зависимост от обстоятелствата в нея. Публичното събрание е по-трайно от една среща, отворена за всички граждани. Това не е единично събитие, а серия от срещи, които са приели постоянен характер.

Публичното събрание е политическа институция,чиято цел е да бъде най-висшият орган за вземане на решения в района, в който се намира. За да разширят похвата на тяхната сила за вземане на решения, публичните събрания често се обединяват с други събрания в конфедерации и се стремят да създадат хоризонтална форма на управление, която да се яви алтернатива на господстващата власт.

syntagma-square-assembly_2

Провеждане на Общо Събрание и сформиране на работни групи. 

Групата се събира в събрание, основано на принципа на Пряката демокрация, за да реши определени въпроси и да организира съответните инициативи. Събранието се води от двама модератори, които всеки път са различни, за да не се образува някакъв вид йерархичност, а и за да може всеки член на групата да бъде въвлечен активно в дейността.

Модератор

Модератора не е говорител. Неговата роля е важна, тъй като той следи за нормалното протичане на обсъжданията по време на събранието. Модераторът запознава участниците с метода за водене на срещи и припомня знаците за участие в комуникацията.

Втори модератор

Ролята на модератора е да помогне на групата да обсъди целите си и най-добрия начин за тяхното осъществяване. Той/Тя е безпристрастен/а и помага на останалите да провеждат ефективна дискусия, като осигурява равнопоставеност, помага при обобщаването на предложенията на различните членове и ги подкрепя при предложенията им за гласуване. Вторият модератор асистира на първия като следи за безпристрастното провеждане на събранието и реда на изказване на членовете. Той също се грижи за новодошлите като ги настанява и представя на останалите от групата.

Писар

Освен модератор за събранието се избира и един „писар“, който също всеки път е различен човек. Неговата роля е да записва както дневния ред, така и всички предложения и решения на групата и задачите, поети от членовете. Това може да става по различни начини: обичайния „линеен“ начин, чрез мисловни карти и други. Те са длъжни да публикуват и запазят записките.

Засичащ време

Времето се засича с цел ефективното протичане на събранието. Този, който изпълнява тази функция има отговорността да уведоми хората представящи предложения, ако превишат времето си, да обяви почивките, да предупреди 5 мин. преди края на събранието.

Примерна програма за провеждане на срещи:

1. Всеки участник се представя с име/псевдоним.

2. Модераторът запознава участниците с метода за водене на срещи и припомня знаците за комуникация.

3. Дава се отчет на резултати от дейността на работни групи или отделни участници свързана с решения от предни срещи.

4. Събранието започва с определянето на дневния ред, който може да е решен и предварително (примерно в интернет). Всеки участник може да дава предложения за дневния ред, които се записват от „писара“.

5. Приемат се предложения от членове на организацията или работни групи и се записват от един от модераторите на бялата дъска. Тези предложения касаят действия, за които е нужно съгласието на членовете. Всеки който предлага уведомява модератора колко време ще му е нужно да представи идеята си. Времетраенето се записва на бялата дъска до заглавието на точката. Препоръчително е изложението на идеята да не надвишава 3 минути. Важно е предложенията да са ясни, конкретни, за да могат да се гласуват с да и не. Ако няма пълен консенсус по предложението, то може да премине към точката за дискусии, където да се обсъди. Предложение също преминава към дискусия, когато не е оформено по начин разбираем за аудиторията.

Всеки член на групата може да дава идеи за инициативи. Предполага се, че този, който е дал идеята ще бъде след това и един от активните членове на работната група по нейното изпълнение. Но това не е задължително. Когато има идея за осъществяването на дадена инициатива, която групата е одобрила се прави списък с необходимите дейности за нейното реализиране. Всички участници в събранието могат да дават предложения какво трябва да се направи за осъществяването на идеята. Съставя се списък с предложените дейности и всеки член от групата, който може да свърши някоя/и от дейностите си записва името срещу нея. По този начин се разпределят задълженията и се формира работната група по съответната инициатива. Оттук нататък работната група започва да действа по реализацията на дейностите, като за това не е нужно свикване на Общо Събрание. Членовете на работната група могат да се събират колкото пъти сметнат за добре за дообсъждане не подробностите и детайлите по реализирането на инициативата. Накрая когато имат готови решения (на междинен етап) или крайни резултати ги съобщават на Общото Събрание.

Подреждане на предложенията по важност.
Чрез гласуване се приоритизират предложенията особено, ако времето е ограничено.
След това се преминава към дискусии. Отново членовете на събранието предлагат теми за дискусия. Всеки е длъжен да заяви времето, което му е нужно да представи въпроса на обсъждане.

Следва приоритизиране на точките чрез общо гласуване.

Накрая остават общи съобщения, призиви и полезна информация. Отново, е добре да са планирани и обявени предварително в онлайн пространството.

Приложение 1

Използване на информационните канали за разпространение на информация (при информационни кампании или организиране на събития)

В групата може да се сформира отделна работна група, която да се занимава само с разпространението на информацията, но може всеки път да се определят хора от съответната работна група, които да вършат тази работа. Всеки път когато трябва да се разпространи определена информация, хората, които се занимават с това преценяват кои са най-удачните канали за конкретния случай.

1. Информационни канали в интернет:
– фейсбук групи
– фейсбук страници
– други социални мрежи – Twitter и т.н.
– блогове и сайтове
– форуми
– сайтове за он-лайн гледане на клипове – Youtube, vbox7, vimeo и други.

2. Информационни канали извън интернет:
– раздаване на флаери или листовки (определят се подходящите места за съответната инициатива)
– организиране на дискусии, лекции и прожекции  – разлепяне на плакати (определят се подходящите места за съответната инициатива) – печатни и електронни местни и национални медии (вестници, радио, телевизия, интернет информационни сайтовe)
– разговори с приятели и познати

Консенсус

Една група постига консенсус тогава, когато:

1. Избира окончателно една единствена алтернатива и

2. Всеки неин член може честно да заяви:

“Моята гледна точка е разбрана! Вярвам, че съм разбрал и Вашите гледни точки! Независимо от това, дали предпочитам избраното решение или не, аз го подкрепям, защото стигнахме до него след открит и честен диалог и то е най-доброто за нас в момента.”

brzil rio

Принципи на събранието в пряката демокрация

1. Взимаме нашите решения чрез консенсус. Обаче съзнаваме, че в по-големи събрания участниците могат да опитат различни начини на вземане на решения по различни въпроси. Следователно, решенията могат да се вземат чрез консенсус, единодушие или с мнозинство според волята на участниците(така че няма една готова рецепта, която трябва да бъде следвана, а продължителен процес на изграждане на нашите институции).

2. Трябва да вземаме информирани решения. Заради тази причина, е необходимо всички да имат право на достъп до знания и информация. Гражданите, които имат право да решават, би следвало да се информират и образоват свободно. Това ще помогне на всички ни да правим сигурни и колективни стъпки и избори.

3. Взимането на решенията е израз на волята на гражданите, свободна от заплахи, без да се влияят от интересите на икономически групировки и политически партии. Тази воля и отсъствието на външно влияние са гаранция за действието на пряката демокрация.

4. Ролята на модерирането в едно събрание е много важна. Модераторът е редуван на всяко събрание, както при пряката демокрация участниците, които поемат отговорности трябва често да бъдат отзовавани и редувани. По този начин, се избягва неофициалното лидерство. Модераторът е отговорен да дава думата на участниците според реда на вдигане на техните ръце. Той е, също така, този който се грижи за това, темите да бъдат обсъждани една по една. Друга позиция, която трябва да бъде редувана, е тази на човека, който записва всеки път окончателните решения на събранието.

5. Пряката демокрация не е режим, който създава перманентни институции, а продължителен процес. Поради тази причина, всяко решение, което някога е взето на събранието може да бъде променено в бъдеще. Участниците могат да експериментират продължително с взетите решения и тяхната гъвкавост, така че те могат да ги променят когато пожелаят.

6. В пряката демокрация всеки един човек е ценен. Това означава, че приветстваме, без стереотипи, всички социални малцинства базирани на пол, етнос, националност, религиозна принадлежност, сексуалност, възраст и обществен статус. Всички имат равно право да участват.

assemby

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s