НЕ на изборите означава ДА за Пряката Демокрация

Пряката демокрация е народовластие, самоуправление по всички важни за нормален живот въпроси.

Представителната система е прикритие на ОЛИГАРХИЧНА ДИКТАТУРА.

ЗАПОВЯДАЙТЕ с вашите въпроси и гледни точки по темата в 14:00 часа на 10 октомври в заведение “Кафе Теди, ул Бузлуджа 34”,

ИЗВОДИТЕ ЩЕ НАПРАВИМ ЗАЕДНО

Събитие във фб:https://www.facebook.com/events/980793245312722/

DirectDemocracy_agitacia_3 “утопичната” ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ (ПД)

срещу

съществуващата ПРЕДСТАВИТЕЛНА СИСТЕМА (ПС)

При ПС истинските избиратели са ГОЛЕМИТЕ ПАРИ

При ПД решаващият избор е на гражданите

При ПС мнозинството хора СЛУЖАТ на ЗАКОНА

При ПД законите се правят да СЛУЖАТ НА ВСЕКИ ЧОВЕК

При ПС гражданите НЕ ИЗБИРАТ КОГО ДА ИЗБИРАТ

При ПД гражданите решават кого, за какво и докога да издигнат

При ПС избирателите НЕ КОНТРОЛИРАТ ИЗБРАНИЦИТЕ СИ

При ПД не съществува длъжност и институция без пряк граждански надзор

ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ е напълно различна от ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА СИСТЕМА!

Пряката демокрация е народовластие, самоуправление по всички важни за нормален живот въпроси.

Представителната система е прикритие на ОЛИГАРХИЧНА ДИКТАТУРА.

Известни са “обръчите от фирми” около партийните върхушки, но тъне в мълчание фактът, че партиите също са обръчи – политически, около едрите бизнес групировки.

Изброените недостатъци на Представителната система са горчиви проблеми за обикновените граждани, докато за олигархичната класа (политици, бизнесмени, чиновници, близкият им лакейски кръг) те представляват УДОБСТВО – тоест “недостатъците” не са създадени от глупост, а ПРЕДНАМЕРЕНО защитени интереси – против интересите на огромното мнозинство от населението.

ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ използва референдума (само един от методите на функциониране на ПД) за съчетаване на мненията сред народа,

ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА СИСТЕМА употребява референдума да РАЗДЕЛЯ ХОРАТА на враждуващи агитки; правителство, неизбрано пряко от народа, “позволява” допитвания, формулира ги в своя изгода, след което няма задължение да спазва резултатите, но получава оправдание да наложи мнение на едно рехаво мнозинство над волята и интересите на всички останали.

ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ е ИНИЦИАТИВА НА НАРОДА – не се въвежда ОТГОРЕ! Нито се научава докато спазваме правилата и участваме в ритуалите на ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА СИСТЕМА!

Така както не се научаваме да ходим, да говорим, да пишем, да караме колело и да плуваме, без да започнем да вършим което учим, така и Пряката демокрация не изниква, ако не я прилагаме, ако не правим грешки, които да поправяме навреме, вместо и за това да чакаме благоволението на държавната бюрокрация – винаги раздута, за да има постове за раздаване на заслужили партийни активисти и партийни спонсори.

ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ не решава проблемите на сегашната система – тя ги оплевява, премахва средата, в която виреят.

ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА СИСТЕМА също не решава проблемите си – тя ги финансира, дава ПОМИНЪК на всички свои галеници да “работят за решаване на проблемите” до безкрай, защото без затрудненията на хората не биха били нужни “специалисти” за решаване на нарочно провокирани или оставени да избуят проблеми. Представителната система се храни от дертовете на гражданите си, като дори им забранява САМИ ДА ВЗЕМАТ МЕРКИ – следователно няма мотив да изкоренява например корупцията, само да я систематизира, легализира, да лустросва, колкото да се впише в изискванията на евробюрокрацията – също плод на представителност.

Представителната система кове закони, които я предпазват от промяна, тези закони не се одобряват от народа, нито са му известни без специално образование, за каквото са нужни свободно време и средства, или “експертни посредници” – не безплатни.

Предварително условие за ПЪРВА КРАЧКА към ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ е БОЙКОТ на избирателния ритуал.

ОТКАЗ ОТ ИЗБОРИ, отказ от обновяване на ПС е пътят към модела на ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ

DirectDemocracy_agitacia_5

От Организаторите: “Самоорганизирани граждани за пряка демокрация” prqkademokraciq.wordpress.com

Пряката демокрация не е утопия (Явор Тарински)

Има моменти, дори ери, в които индивидите са проявявали страст на заинтересованост към общите дела.
Те излизат на улицата, издигат искания, и постигат определен брой от тях.

Корнелиус Касториадис [1]

qvor

Един от най-често срещаните аргументи срещу пряката демокрация е, че тя звучи като много добра идея, но е неприложима на практика. Никога не е била осъществявана и никога няма да бъде. Твърди се, че тя може да съществува единствено под формата на референдуми, провеждащи се от време на време, чрез които населението да може да влияе на държавната политика, но не и в класическия смисъл на термина като бездържавно автономно общество, пряко управляващо своите публични дела. Истината е, че повечето хора, които срещаме в нашето ежедневие, нямат и най-малка идея, че са съществували и продължават да съществуват практически примери за самоуправление. Това се дължи на мълчанието на мейнстрийм медиите относно съвременните хоризонтални практики. Тези от тях, които успеят за кратко да изплуват на повърхността на мейнстрийма биват посрещани с ирония, насмешка и опетняване от политици и технократи. Тук ще представя накратко само някои от примерите от миналото и настоящето, които чрез своите практики доказват, че един друг свят е възможен.

Самата концепция за демокрация се зародила в Древна Атина [2] преди близо 2 500 години. На гръцки демос означава общност, народ, докато кратос – властта да решаваш, да управляваш. Следователно демос-кратиа означава хората да имат власт за вземане на управленчески решения. Основните решения в атинския полис се взимали от всички граждани (около 30 000) на обща асамблея (ekklesia) [3]. Асамблеята изпълнявала четири основни функции: издавала административни решения (укази, като решаване за започване на война или даване на гражданство на чужденец); избирала някои длъжностни лица; издавала закони; съдела политически престъпления. С еволюирането на системата последната функция била прехвърлена на съдилищата. Другата институция, играла съществена роля в политическия живот на Древна Атина било Буле-то (boule) – съвет, занимаващ се с администрирането на ежедневните дела на града. След реформите на Клистен [4] броят на неговите членове нарастнал на 500, избирани чрез жребий измежду всички граждани на полиса.

След това, в средновековието (между 9-ти и 15-ти век), хората в много италиански градове отхвърлили властта на принцовете, кралете и императорите [5]. На тяхно място била създадена система на управление чрез взаимосвързани и балансирани съвети. Големи съвещателни асамблеи, съставени от по няколко хиляди пълнолетни мъже, избирани чрез гласуване или жребий, обсъждали и създавали закони. Изпълнителни комитети, често с по шест, осем или десет члена, с мандат от два до шест месеца, прилагали законите на практика. Кратките мандати и ротацията при заемане на административни длъжности направило възможно участието на няколко хиляди пълнолетни мъже да участват в управлението за няколко години. Системата на балансирана и децентрализирана власт подсигурила, че никой индивид или семейство, не можели да контролират града. Това било форма на управление, основано на балансирана власт и взаимно доверие.

Парижката комуна е един от най-значимите примери за съществувал модел на пряка демокрация. Въпреки че народното въстание е смазано на 27 май, 1871, от френската държавна армия, за няколко месеца Париж е управляван от своите граждани. Комунарите, чрез квартални асамблеи [6], поемат важната местна администрация. Тези асамблеи излъчвали делегати [7] (отзовими по всяко време) да участват в съвети, формиращи конфедерации, чрез които те ефективно координирали производство и редистрибуция.

Век по-късно, в град Куанджу, Южна Кореа, хората вдигнали т.нар. Куанджунски народен бунт [8]. Предпоставките за него били авторитарното управление и широко разпространената бедност по това време, а конкретна причина става бруталността на паравоенни групи спрямо протестиращи. Жителите на Куанджу се разбунтували, изтласквайки военните части извън града. Бунтът траял само три седмици, но през този кратък период се появили квартални асамблеи, даващи глас на обикновените хора. Свързвайки се помежду си, тези основни структури на пряката демокрация поддържали реда и организирали редистрибуцията в града. Бунтът бил смазан от правителствените сили на 27 май – същата дата като падането на Парижката комуна.

Друг исторически пример са практиките, възникнали по време на испанската гражданска война в периода 1936-39. По това време населението на териториите, контролирани от анархисти, Арагон и Каталония, успели да изтласкат властите и така започнал един експеримент на самоуправление [9]. В тях работниците и селяните колективизирали земята и индустрията и създали съвети, чрез които координирали производството, редистрибуцията и всички обществени услуги. В продължение на три години тези територии били управлявани на принципите на пряката демокрация и солидарността. За успеха на този модел говорят автори като Джордж Оруел и Гастон Левал [10].

Един съвременен пример за общество, чиято организация се основава на демократично участие са хората Куна [11]. Те живеят на 50 малки острова, част от архипелага Комарка Куна Яла, намиращ се в Тихия океан между Колумбия и Панама. Те спечелили своята автономия след кървава съпротива срещу колониалната полиция през 1925. Днес близо 70 000 куна управляват своите ежедневни дела чрез сложна система, основана на пряка демокрация, която федерира 500 автономни общности, които участват в общия конгрес на Куна. Този конгрес се провежда веднъж на всеки 6 месеца. Всяка общност има свои собствени правила и е напълно автономна от останалите; единственото условие е да изпраща по четири делегата на общия конгрес, с цел координация и вземане на решения, касаещи целия регион.

Движението на безимотните [12] (Movimiento Sem Tierra или MST на кратко) е още един пример от настоящето. Намиращо се в Бразилия, това движение включва над 1.5 милиона членове. Една от основните му дейности е окупацията на земя. То функционира на принципите на пряката демокрация. MST е хоризонтално движение без лидери, основаващо се на диалог и консенсус. Основни структури за вземане на решения са асамблеите на всеки 10-15 семейства [13], живеещи в селище на MST. Всяка една от тях излъчва по един мъж и една жена, които да участват в регионална координационна среща. Важно е да отбележим, че всеки член на семейство, част от MST, има право да участва в асамблея.

В индийския щат Махаращра се намира самоуправляващото се село Мендха. Неговата автономия се корени в съпротивата на местните срещу корпорацията Bellarpur Paper Mills [14], обезлесяваща района. В процеса на своята съпротива те развили система, основана на пряка демокрация. Днес най-висшата институция за взимане на решения в селището е общата асамблея, съставена от поне двама пълнолетни от всяко домакинство (поне по един мъж и една жена) [15]. Въпреки това всеки може да участва в асамблеята, без значение неговата/нейната възраст или пол. Асамблеята се провежда веднъж месечно, а решение се взима след достигане на консенсус. Също така асамблеята се занимава с разрешаването на проблеми на местно ниво. За въпроси от по-голям мащаб се свиква конгрес на 32-те селища в района (всяко изпращащо делегат). Близо 1 500 селища в Индия предприемат такива стъпки [16].

В Рохава също днес на практика се прилага една прякодемократична система. В нейната основа са комуните [17] (т.е. общи асамблеи), съставени от квартали с население около 300 души всеки. Комуните излъчват съпрезиденти, които да участват в кантоналната администрация [18]. Във всяка кумуна функционират по пет или шест различни комитета. Комуните действат по два начина. Първо, те разрешават проблемите бързи – например технически и социални такива. Второ, комуните позволяват на всички от обществото да участват пряко във вземането на решения. Координацията между комуните се извършва на няколко нива от конфедерални структури: регионални и градски съвети и кантони.

Последният съвременен пример, който ще представя тук на кратко са сапатистките общности, намиращи се в планините и джунглите на Чиапас, Мексико. Сапатистите се разбунтуваха през 1994, когато мексиканското правителство прие Северноамериканското споразумение за свободна търговия. Така те започват да организират автономни общности, основани на местни традиции и демократично самоуправление [19]. Общите асамблеи на всички селища, основни институции, за взимане на решения, изпращат делегати на регионалните съвети, които взимат решения свързани с производство, редистрибуция и т.н. [20]. Делегатите биват сменяни регулярно и заемат длъжността за кратки периоди от време, за да се избегне зараждането на формални и неформални йерархии. За 20-те години през които сапатистите самоуправляват своите общности, стандартът на живот се е покачил значително [21] – днес коренните жители, живеещи так, имат достъп до здравеопазване, образование, електричество (неща, които не са имали преди).

Всички тези примери са доказват, че други начини на социално, политическо и икономическо организиране са възможни и техни разновидности са били и продължават да бъдат прилагани на практика в различни краища на света. Всички те, въпреки разликите в много аспекти, споделят вярата, че хората сами трябва да бъдат господари на своите съдби. Тяхното копиране от едно място на друго би било грешка, тъй като формите в горепосочените примери са пригодени към специфични културни, антропологични, геополитични и други особености. Но те могат да ни служат като източник на вдъхновение и идеи, които да ни направляват в нашите опити за изграждане на наши собствени институции и практики, отговарящи на спецификите на нашия местен контекст. И преди всички, те ни дават увереност, че различни форми на пряка демокрация съществуват, че тя не е утопия, и което е най-важното, може да бъде приложена на практика тук и сега.

Бележки:
[1] Касториадис, К., „Проектът за автономия“, изд. Анарес, С., 2015, стр. 177
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Athenian_democracy
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Ecclesia_(ancient_Athens)
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Boule_(ancient_Greece)#The_Reforms_of_Cleisthenes
[5] GRENDLER, PAUL F.. „Renaissance.“ Europe, 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early Modern World. 2004.Encyclopedia.com.(May 21, 2015). http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404900963.html
[6] http://new-compass.net/articles/popular-assemblies-revolts-and-revolutions
[7] Marx, Karl. (1871) „The Paris Commune”. In The Civil War in France (https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-france/)
[8] http://www.eroseffect.com/articles/Paris%20Gwangju.pdf
[9] http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Civil_War#Social_revolution
[10] В книгите Почит към Каталония на Джордж Оруел и Събитието на века на Гастон Левал
[11] Notes from Nowhere. (2003) We are Everywhere: The Irresistible Rise of Global Anticapitalism.(http://artactivism.members.gn.apc.org/allpdfs/107-[essay]Autonomy.pdf). pp 113-4
[12] http://en.wikipedia.org/wiki/Landless_Workers%27_Movement
[13] http://en.wikipedia.org/wiki/Landless_Workers%27_Movement#Organizational_structure
[14] Singh, Supriya. Participatory Forest Management in Mendha Lekha, India. (http://www.ceecec.net/wp-content/uploads/2009/10/Mendha-Lekha-Using-Self-Governance1.pdf). p 8
[15] Neema Pathak and Erica Taraporewala. (2008). Towards self-rule and forest conservation in Mendha-Lekha Village, Gadchiroli.(http://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/images/media/grd/mendha_india_report_icca_grassroots_discussions.pdf) p 6
[16] http://timesofindia.indiatimes.com/india/Panchayat-Act-helps-villagers-regain-control-over-resources/articleshow/8002860.cms
[17] http://new-compass.net/articles/revolution-rojava
[18] http://www.biehlonbookchin.com/rojavas-communes-and-councils/
[19] http://en.wikipedia.org/wiki/Zapatista_Army_of_National_Liberation#Ideology
[20] http://en.wikipedia.org/wiki/Rebel_Zapatista_Autonomous_Municipalities#Functioning
[21] http://www.elkilombo.org/the-classmates-iii-those-who-were-not-are-not-and-will-not-be-invited/

Първоначално публикувано на английски в libcom.org

adirect-democracy-not-utopia-yavoа

Без бог, без цезар, без трибун! (Корнелиус Касториадис)

url

Настоящото интервю е направено през ноември 1996 г. и е публикувано в книгата Послепис на незначителността: Диалози с Корнелиус Касториадис (LaTourd’Aigues: Editionsdel’Aube), 2004. В това интервю Корнелиус Касториадис обяснява и развива много от централните теми от по-късните си трудове върху политиката и социалната критика. Той остро насочва критиката си към настоящата псевдодемокрация, докато застъпва форма на демокрация, базирана на колективно образование и самоуправление. Касториадис изследва как „незначителността” в настоящата политическа арена е свързана с незначителността в други области, като изкуството и философията, за да оформи основната характеристика на нашия дух. И накрая, той се стреми да разчупи идеологическата мъгла на либерализма и приватизацията, за да даде гласност на радикалния зов за автономно общество, способно на самоограничаване.

Даниел Мермет: Защо избрахте това заглавие, Възходът на незначителността? Това ли е най-правилното определение за нашето време?

Корнелиус Касториадис: Това, което характеризира съвременният свят са, разбира се, кризи, противоречия, противопоставяния, фрактури и т.н., но това, което ми прави впечатление преди всичко е незначителността. Нека разгледаме разделението между десните и левите. Днес то е загубило значението си. Не защото няма какво да захрани политическо разделение, дори едно много обширно политическо разделение, а защото и двете страни приказват едни и същи неща. През 1983 г. социалистите установиха една политика; после се появи Баладюр. Той продължи същата политика. След това социалистите се завърнаха; те водиха, начело с Береговоа, същата политика. Баладюр се завърна и води същата политика. След това Ширак спечели изборите, казвайки „ще направя нещо различно” и отново води същата политика. Това разделение е лишено от смисъл.

Д.М.: Кои са механизмите, докарали тази политическа класа до безсилие? Думата „безсилие” е много популярна днес.

К.К.: Не, не е популярна дума; те са безсилни, това е сигурно. Единственото нещо, което могат да направят е да се носят по течението, тоест да прилагат ултралибералната политика, която е така модерна днес. Социалистите не направиха нищо различно и не мисля, че ще направят нещо, ако се върнат на власт. Те не са държавници според мен, а политици в смисъла на микро политици, хора, които преследват електорални гласове на всяка цена.

Д.М.: Политически маркетинг?

К.К.: Да, маркетинг е. Те нямат програма. Тяхната цел е да държат властта или да си я върнат и са способни на всичко за нея. Кампанията на Клинтън се основаваше изцяло на предизборните анкети – „ако кажа това, ще се повиши ли рейтингът ми?” – избирайки всеки път печелившата, според общественото мнение, опция. Както казват: „Аз съм техният лидер, следователно те ме водят”. Очарователното в нашата епоха, както и във всяка друга, е начинът, по който нещата се нареждат. Има присъща връзка между този вид политическа незначителност, когато политиката стане безполезна, и незначителността в другите сфери, в изкуствата, във философията или в литературата. Това е духът на времето: без никакви конспирации на някакви сили, които да можем да посочим, всичко конспирира в смисъл, че всичко се насочва в една посока, към един и същ резултат, това е т.нар. незначителност.

Д.М.: Как трябва да се прави политика?

К.К.: Политиката е странна професия, дори и гореспоменатата политика. Защо? Защото предполага две умения, които нямат присъща връзка. Първото е да се добереш до властта. Ако не го сториш може да имаш най-добрите идеи на света, но това няма да има значение. Взимането на властта е изкуство. Второто умение е, след като властта е в ръцете ти, да управляваш. Наполеон знаеше как да управлява; Клемансо знаеше как да управлява; Чърчил знаеше как да управлява. Не споделям политическите виждания на тези хора, но това, което обяснявам тук е исторически тип. Нищо не гарантира, че някой, който знае да управлява непременно знае и как да стигне до властта. При абсолютната монархия какво се е изисквало, за да се добереш до властта? Трябвало е да ласкаеш краля, да се ползваш с благосклонността на Мадам дьо Помпадур. Днес, в нашата псевдодемокрация, да вземеш властта означава да бъдеш телегеничен, да надушваш общественото мнение. А какво правиш, когато се добереш до властта? Това, което в момента прави Г-н Ширак: нищо. Плуваш по течението. И когато е необходимо си сменяш шапката, защото осъзнаваш, че за да вземеш властта трябва да разказваш истории и, че тези истории не се прилагат.

Д.М.: Казваш псевдодемокрация.

К.К.: Винаги съм смятал, че т.нар. представителна демокрация не е истинска демокрация. Нейните представители съвсем слабо представляват хората, които са ги избрали. На първо място те представляват себе си или представляват частни интереси, лобисти и т.н. Но дори и да не беше така, ако някой щеше да ме представлява по неотзовим начин за пет години означава, че се отказвам от моя суверенитет като част от хората. Русо е казал: Англичаните вярват, че са свободни, защото си избират представители веднъж на всеки пет години, но те са свободни само веднъж на всеки пет години: на деня на изборите. Но дори и това не е точно. Изборите са фалшиви, не заради фалшификации на резултати, а защото мненията се определят предварително. Никой не е попитал хората за какво искат да гласуват. На тях им се казва единствено, „гласувайте за или против Договора от Маастрихт”, например. Но кой е сключил този договор? Не сме били ние. Аристотел има една прекрасна фраза, която отговаря на въпроса, „Кой е гражданинът?”: „Гражданин е този, който може да управлява и да бъде управляван”.6 Има ли 40 милиона граждани във Франция днес? Защо да не могат да управляват всички те? Защото целият политически живот цели да ги накара да забравят как да управляват. Има за цел да ги убеди, че има експерти, на които трябва да бъде възложено управлението. Следователно има политическо контра образование. Там, където хората трябва да привикнат сами да упражняват всякакъв вид отговорности и да поемат инициативи, те се научават да следват възможности, които други им предоставят или да гласуват за тези възможности. И тъй като хората съвсем не са глупави започват да вярват на това все по-малко и стават все по-цинични, което води до политическа апатия.

Д.М.: Гражданска отговорност, демократични практики, мислиш ли, че в миналото е било по-добре? Че може би някъде днес е по-добре отколкото във Франция?

К.К.: Не, определено днес никъде не е по-добре. Може дори да бъде по-зле. Отново, изборите в САЩ показаха това. Но в миналото е било по-добре от две гледни точки. В съвременните общества, нека започнем от Американската и Френската революция до към Втората Световна Война, все още се е наблюдавал оживен социален и политически конфликт. Хората се противопоставяли един на друг. Хората протестирали. Не протестирали за специфичен маршрут на френските железници – не твърдя, че това е глупаво, поне е цел – но в миналото работниците протестирали или започвали стачни действия по политически причини, а не заради дребнави корпоративни интереси. Имало е големи въпроси, касаещи всички работници на заплата. Тези борби оставиха отпечатъка си върху последните два века. Но въпреки това наблюдаваме спад в активността на хората. И се образува затворен кръг. Колкото повече хората спират да бъдат активни, толкова повече някакви бюрократи, политици, т.нар. хора на власт затягат своя контрол. Те намират оправдание за деянията си: „Поемам инициативата, защото хората не правят нищо”. А колкото повече тези хора доминират, толкова повече останалите си казват, „не си заслужава да се замесвам; достатъчно хора вече са се заели, а и няма какво да се направи”. Това е едната гледна точка. Втората гледна точка, която е свързана с първата, е тази на края на големите политически идеологии, независимо революционни или наистина реформистки, които наистина искаха да променят обществото. По хиляда и една причини, тези идеологии бяха дискредитирани; спряха да отговарят на времената, на нуждите на хората, на ситуацията в обществото, на историческия опит. Крахът на Съветския Съюз и на комунизма бяха огромно събитие. Можете ли да ми покажете един-единствен човек измежду политиците – да не кажа политическите интриганти – от ляво, който наистина да е отразил случващото се, причините, заради които се е случило и кой, както наивно казваме, си е взел поука от всичко това? Една еволюция от този тип, преди всичко в своята начална фаза – появата на ужасни практики, тоталитаризъм, гулаг и т.н. – и после в своя колапс, заслужава много задълбочен размисъл и заключение относно какво едно движение, което иска да промени света може , трябва и не може да прави. Абсолютно никакъв размисъл! Как тогава тези, които наричат хората, масите да достигнат до правилни заключения, след като те не са наистина просветени? Говори се за ролята на интелектуалците. Какво правят тези интелектуалци? Какво направиха те с Рейгън, Тачър и с френския социализъм? Върнаха твърдолинейния либерализъм от началото на 19 в., този, срещу който се борихме в продължение на сто и петдесет години, който щеше да докара обществото до катастрофа, защото в крайна сметка старият Маркс не грешеше напълно. Ако капитализмът беше оставен сам щеше да се сгромоляса преди сто години. Щеше да има криза на свръх продукция всяка година. Но защо не колабира? Защото работниците се бориха. Те наложиха увеличения на заплатите и по този начин създадоха огромни пазари на вътрешно потребление. Те наложиха намаляване на работните часове, което погълна цялата технологична безработица. Сега се учудваме, че има безработица. Но от 1940 г. работните часове не са били намалявани чувствително. Днес шикалкавим, „тридесет и девет часа”, „тридесет и осем и половина”, „тридесет и седем и три четвърти”, това е гротескно!

Така настъпи завръщането на либерализма и не виждам как Европа ще може да се измъкне от тази криза. Либералите ни убеждават, „необходимо е да имаме вяра в пазара”. Но това, което тези неолиберали ни казват днес, академичните икономисти опровергаха още през трийсетте. Те показаха, че не може да има никакъв баланс в капиталистическите общества. Тези икономисти не бяха нито революционери, нито марксисти! Те показаха, че всичко, което либералите твърдят относно добродетелите на пазара, който ще гарантира ресурси, най-равномерното възможно разпределение на приходите, те показаха, че всичко това са глупости! Всичко това е било демонстрирано на практика и никога не е било опровергавано. Но я има тази голяма икономико-политическа офанзива на доминиращия и управляващ слой, който може да бъде представен с имената на Рейгън и Тачър, а дори и Митеран! Той каза, „Добре, позабавлявахте се. Сега ще ви уволним, ще смалим индустрията – ще се отървем от „излишните мазнини”, както се изразява г-н Жупе – и после ще видите как пазара ще ви гарантира благоденствие в перспектива”. В перспектива може би, но междувременно имаме 12.5 процента безработица по официални данни във Франция.

Д.М.: Защо няма опозиция на този либерализъм?

К.К: Не знам; това е удивително. Споменахме за един вид тероризъм на конформистката мисъл, тоест на не-мисълта. Тя е уникална по своя конформизъм в смисъл, че това е първата форма на мисъл, която е напълно не-мисъл, либерална конформистка мисъл, на която никой не смее да се противопостави. Напоследък се наблюдава победоносен дискурс на дясното, по-скоро не дискурс, а потвърждение, празен дискурс. А зад този дискурс стои нещо друго, което е най-сериозно. Каква бе либералната идеология по времето на нейния разцвет? Около 1850 г. тя бе широко разпространена, защото хората имаха вяра в прогреса: „Забогатей!” Тези либерали мислеха, че прогресът ще донесе икономическо благоденствие. Но дори когато хората не забогатяваха, в експлоатираните класи имаше тенденция към по-малко работа, към по-малко тежък физически труд, за да оглупяват по-малко от индустрията. Това бе големият въпрос на епохата. Бенджамин Констант каза: „работниците не могат да гласуват, защото са оглупели от индустрията (той го казва директно; в миналото хората бях честни!), следователно е необходима електорална система, основана на поголовен данък”. Но впоследствие работните часове намаляха, имаше грамотност, образование, просвещение, което вече не бе субверсивното просвещение от 19 в., но все пак просвещение, което се разпростираше сред обществото. Науката се развива, човечеството става по-хуманно, обществата стават по-цивилизовани и малко по малко, асимптотично, ще стигнем до общество, в което няма да има никаква експлоатация: тази представителна демокрация ще се превърне в истинска демокрация.

Д.М.: Не звучи зле?

К.К.: Не звучи зле. Само че не проработи и по принцип нещата не се развиват по този начин. Останалото се случи, но хората не станаха по-хуманни, обществото не стана по-цивилизовано вследствие на всичко това. Капиталистите не омекнаха. Виждаме това сега. Не е грешка на определен човек; проблемът е в системата. В резултат на това хората, вътре в себе си, спряха да вярват в тази идея. Цялостното обществено настроението клони към смирение. Днес доминира смирението, дори сред представителите на либерализма. Какъв е основният аргумент в момента? „Може би това е лошо, но алтернативата е по-лоша”. Всичко се свежда до това. И е факт, че това успя да заблуди много хора. Те си казват: „Ако променим нещата твърде много, ще стигнем до нов Гулаг”. Това стои зад идеологическото изтощение на нашето съвремие и мисля, че ще се справим с това само чрез започване на мощна критика на системата и съживяване на гражданската активност, на тяхното участие в общностните дела. Тавтология е да кажем това, но трябва да чакаме, трябва да се надяваме и трябва да работим в тази посока.

Д.М.: Политическият елит е сведен до лакей на световните корпорации, интелектуалците се превърнаха в кучета-пазачи на статуквото, медиите предадоха ролята си на опозиционна сила. Това са някои от случаите и някои от симптомите на този възход на незначителността.

К.К.: Но в момента усещаме трусовете от съживяването на гражданската активност. Тук и там започваме да разбираме, че „кризата” не е неизбежен резултат от съвремието, което трябва безропотно да приеме, да се „адаптираме”, от страх от архаизъм. Повдига се въпросът за ролята на гражданите и склонността на всеки човек да упражнява права и демократични задължения с цел – сладка и красива утопия – измъкване от генерализираният конформизъм.

Д.М.: Вашият колега, Едгар Морин, говори за генералиста и специалиста. Политиката изисква и двете: генералиста, който знае по малко от всичко и специалиста, който знае всичко за едно-единствено нещо, но нищо за каквото и да било друго. Как изглежда добрият гражданин?

К.К.: Тази дилема се поставя още от времето на Платон. Той твърди, че философите, които стоят над специалистите, трябва да управляват. Според теорията на Платон, те имат поглед над всичко. Другата алтернатива е атинската демокрация. Какво направиха атиняните? Нещо наистина много интересно. Гърците изобретиха изборите. Това е исторически удостоверен факт. Може би допуснаха грешка, но създадоха изборите! Кои били избирани в Атина? Магистратите не били избирани. Магистратите били назначавани чрез жребий или чрез ротация. За Аристотел, спомнете си, гражданин е този, който може да управлява и да бъде управляван. Следователно всеки е способен да управлява и за това се теглел жребий. Защо? Защото политиката не е работа на специалисти. Няма наука за политиката. Има мнение, докса; няма епистема. Бих искал да добавя също, че идеята, според която няма политически специалисти, че всички мнения са еднакво значими е единственото приемливо оправданието на принципа на самоуправлението. Следователно, за гърците хората решават и магистратите се избират чрез лотария или ротация. Имало е и специализирани дейности, защото атиняните не били луди. Те направили значителни неща; построили Партенона и т.н. За тези специализирани дейности – строежите на пристанища, храмове, воденето на битки – са необходими специалисти. Следователно в тези случаи избирали специалисти. Това са изборите, защото „избори” означава избор на най-добрите. И на какво се основава избирането на най-добрите? Тук се намесва образованието на хората, тъй като трябва да избират. Провеждат се първи избори, допуска се грешка, тя се забелязва, например, че Перикъл е слаб стратег; тогава той няма да бъде преизбран или дори бива отзован. Но постулатът, според който мнението е равностойно разпределено е, разбира се, напълно теоретичен постулат. За да има това мнение някакво съдържание, то трябва да бъде култивирано. И как едно мнение, засягащо управлението може да бъде култивирано? Ами чрез управление. Така демокрацията – това е важното – е въпрос на образоване на гражданите, нещо, което въобще не съществува днес. Наскоро списание публикува статистика, според която 60 процента от конгресмените признават, че не разбират нищо от икономика, конгресмени във Франция, които ще вземат решения, които вземат решения през цялото време! Те гласуват бюджета, те увеличават или намаляват такси и т.н. В действителност тези конгресмени, както членовете на кабинета, са роби на техните специализирани съветници. Те имат своите експерти, но също имат и своите предразсъдъци и предпочитания. И ако се вгледате отблизо как функционира едно правителство, голяма бюрокрация – както съм правил аз при други обстоятелства – ще видите тези, които командват да се доверяват на експерти, но те избират експерти, които споделят тяхното мнение. Винаги може да намерите икономист, които да ви каже, „Да, да, това трябва да се направи” или военен експерт, който да ви каже „Да, ядреното оръжие е необходимо” или „Ядреното оръжие не е необходимо”: всичко и нищо. Това е крайно блудкава игра и така изглежда начинът, по който сме управлявани днес. Това е дилемата на Морен и Платон: специалисти или генералисти. Специалисти в услуга на хората, а не в услуга на шепа политици. И хора, учещи се да управляват чрез управление.

Д.М.: Ти спомена „образование” и още, „това не е случаят днес”. Като цяло какъв вид образование си представяш? Какъв вид разпространение на знания?

К.К.: Много неща ще трябва да се променят, преди да можем да си говорим за наистина образователна дейност на политическо ниво. Принципното образование в политиката е активното участие в делата, които предполагат трансформации на институции, които насърчават това участие и които го правят възможно, докато съвременните институции отблъскват, дистанцират, отказват хората от участие в делата. Но това е недостатъчно. Необходимо е хората да бъдат образовани и то образовани да управляват обществото. Необходимо е те да се обучават в обществените отношения. И въпреки това, ако разгледате съвременното образование ще установите, че то няма нищо общо с това. Ние учим специализирани неща. Да, наистина се учим да четем и пишем. Това е много важно; необходимо е всички да могат да четат и пишат. Нещо повече, измежду Атиняните е нямало неграмотни; почти всички знаели да четат и за това те изсичали законите си в мрамор. Всички можели да ги четат и така поговорката, „Предполага се, че всички познават закона”, придобила смисъл. Днес може да бъдеш осъден, защото си извършил престъпление дори и да не знаеш закона, и пак ти се казва, „предполага се, че познаваш закона”. Следователно образованието трябва да бъде много по-съсредоточено върху общностни дела. Механизмите на икономиката, обществото, политиката и т.н. трябва да бъдат разбираеми. Ние сме неспособни да преподаваме история. Историята, такава каквато им я преподаваме ги отегчава до смърт, докато тя има потенциал да ги впечатли. Трябва да преподаваме истинска анатомия на съвременното общество: какво е то, как функционира.

Д.М.: Ти си говорил и писал много за движението от Май ’68, което наричате, заедно с Едгър Морин и Клод Лефор, „пробивът”. Днес на този период младежта гледа като на златна епоха и съжалява, че не го е преживяла. Но ако си припомним този период ще бъдем поразени от заслепеността: това революционерско, романтично, абсолютистко, доктринерско поведение без каквато и да била основа, при пълно невежество. Когато днес ми кажат: „Щастливец си, задето си живял през ’68,” аз отговарям, „почакай малко, нивото на културата, нивото на знания беше много по-ниско от днешното”. Прав ли съм?

К.К.: Да, прав си, от една гледна точка, която е много важна. Но си мисля, че не е толкова до нивото на знания. По-скоро огромната доминация на идеологии в строгия смисъл на думата и, бих казал, в лошия смисъл на думата. Не можем да кажем, че маоистите не са знаели; те са били индоктринирани или сами са се индоктринирали. Защо са приели индоктринация? Имали са нужда от вяра. И това е големият проблем на революционното движение от самото начало.

Д.М.: Но човекът е религиозно животно.

К.К.: Човекът е религиозно животно и това съвсем не е комплимент. Аристотел, който уважавам и не спирам да цитирам, само веднъж казва нещо, което не можем да кажем, че е огромна грешка, но все пак е неточност. Когато той казва, „човекът е животно, което жадува знания,” греши.Човекът не е животно, което жадува знания. Човекът е животно, което жадува вяра, което жадува сигурността на вярата, следователно жадува хватката на религиите, следователно хватката на политическите идеологии. В началото на работническото движение се наблюдава много критично отношение. Нека разгледаме следните два реда от втория куплет на „Интернационала,” който със сигурност е химн на Парижката комуна: „Няма висш спасител: без Бог” – отказ от религията – „без Цезар” – отказ от Наполеон III – „без Трибун” – отказ от Ленин.Не е ли това случая? Хората имат тази нужда да вярват. Те я задоволяват както намерят за добре, някои с Маоизъм, други с Троцкизъм и дори със Сталинизъм, тъй като един от парадоксалните резултати на Май ’68 бе не само да осигури кожа за маоистките и троцкистките скелети, но и да увеличи, още веднъж, членовете на Комунистическата партия, въпреки нейното отвратително отношение по време на събитията през ’68 и Гренелските съглашения.Днес с какво сме помъдрели в сравнение с Май 1968 г.? Мисля, че резултатът, от последиците на Май и от еволюцията на страните в Източна Европа и от еволюцията на обществото като цяло, е такъв, че хората са станали много по-критични. Това е много важно. За да съм точен няма как да не кажа, че все още има групи, които търсят вяра в Сциентология, секти или във фундаментализъм, но това се случва предимно в другите страни, не толкова в нашата. Въпреки това хората са станали много по-критични, много по-скептични, което също ги спира и да действат разбира се. Перикъл заявява пред атиняните: „Ние сме единствените, които размишлението не въздържа от действие.” Това е за възхищение! Той добавя: „Другите или не разсъждават и действат безразсъдно – вършат абсурдни актове – или, разсъждавайки, не вършат нищо, защото си казват: този изглед и тази реч са толкова добри, колкото и тяхната противоположност.”Точно за това става дума: ние безсъмнено преминаваме днес през период на инхибиране. Веднъж ухапани, два пъти срамежливи. Казват си, „стига толкова възвишени речи и всичко останало!” И наистина, възвишените речи не са необходими, истинските речи са. Точно те липсват в социалната проекция, ако мога да кажа.

Д.М.: Редом с кого искаш да се бориш? И срещу кого и какво?

К.К.: Бих искал да се боря рамо до рамо практически с всички, с цялото население, или почти, срещу системата и следователно срещу трите, петте процента хора, които са твърди и необратими поддръжници на системата. Това е разделението според мен. Вярвам, че днес всички в обществото – с изключение на 3 или 5 процента – имат личен и фундаментален интерес от промяна на нещата.

Д.М.: А какво би казал на по-младите поколения?

К.К.: Ако питате за начин на организация, бих казал, че няма отговор. Днес това също е въпросът. Един от моите приятели от журнала Социализъм или Варваризъм, Даниел Моте – който все още е мой приятел – написа тази забележителна фраза: „Дори Римската Империя, при своето изчезване, остави след себе си руини; работническото движение, при своето изчезване, остави след себе си отпадъци.” Как да се организираме днес? Въпросът е „как можем да се организираме?” Този въпрос се натъква на същото препятствие, че хората не са достатъчно активни днес, за да направят нещо такова. За да се направи организация от този тип е необходимо да се жертва повече от един час всяка събота вечер. Това изисква значителни усилия и много малко хора са предразположени да направят това днес. Затова описвам периода до 1960 г. като ера на приватизацията. Хората са се оттеглили в своите малки домове, атомизираното семейство, дори не широкото семейство. През Май ’68 се шегувахме: „метро-работа-сън,” а днес „метро-работа-телевизия-сън.”

Д.М.: И без работа? Може ли работата да бъде заличена?

К.К.: Метро-работа-телевизия-сън и бюрото по труда.

Д.М.: А увеличаващия се страх от загуба на работа! Паниката е широко разпространена, като че ли: „нямам я вече или няма да я имам вече.”

К.К.: Да, абсолютно.

Д.М.: Това, което прави твоята мисъл толкова богата е също нейния психоаналитичен поглед върху света. Не е толкова често да имаш толкова различни перспективи. Раул Ванеген издаде книга, чието заглавие е „Ние, които желаем безкрай“ (Nous qui désirons sans fin).

К.К.: Ние, които сме умопомрачени (Nous qui délirons)? А тази, да! Ние, които сме умопомрачени! (смее се)

Д.М.: Какво мислиш за това ненамалимо желание, което кара историята да продължава?

К.К.: Във всеки случай има ненамалимо желание. Наистина… това е дълга история. Още повече, това невинаги е било вярно; това е сравнително модерен феномен. Ако разгледате архаичните общества или традиционните общества ще видите, че няма ненамалими желания. Тук не говорим за желание от психоаналитична гледна точка. Говорим за желанието, като трансформирано от социализацията на хората. Тези общества са общества на повторението. Да, както става в съвременната епоха, има освобождение във всички значения на думата, по отношение на социализацията на индивидите. Те казват, например, „ще си вземеш жена от такъв клан или такова семейство. Ще си имаш жена в живота. Ако си имаш две жени или двама мъже, ще трябва да ги пазиш в тайна, защото ще бъде нарушение. Ще си имаш социално положение, ще бъде това, а не нещо друго.” Това е нещо чудесно, спред Пруст, в света на Комбрей. В семейството на Пруст, някой – от най-истинската буржоазия, семейството, което той описва – който се е оженил за дукеса или принцеса, е с понижен статус. Въпреки че той има пари, въпреки че той се е превърнал в някой, който е напуснал своята каста, за да се изкачи по-високо, той се е превърнал в жиголо. И за да се изкачи по-високо е трябвало да понижи своя социален статус. Но днес, сме навлезли в една епоха на безграничност във всички области и желаем безкрая. Сега, това освобождение е, в известен смисъл, голямо завоевание. Не става въпрос за връщане към общества на повторението. Но трябва да се научим също – и това е една от моите основни теми – да можем да се ограничаваме сами, на индивидуално и на колективно ниво. А съвременното капиталистическо общество, според мен, се е засилило към пропастта от всяка гледна точка, защото е общество, което не знае как само да се ограничава. Едно наистина свободно, автономно общество, както аз го наричам, трябва да е способно на самоограничаване.

Д.М.: Да ограничиш означава да забраниш. Как човек забранява?

К.К.: Не да забраниш в репресивния смисъл на думата, а да знаем, че има неща, които не можем да правим или такива, които дори не трябва да опитваме да правим или дори, които не бива да пожелаваме. Нека вземем природата например. Живеем в свободно общество на тази прекрасна планета, която постепенно унищожаваме. Като използвам тази фраза имам предвид чудесата на планетата. Мисля си, например, за Егейско море, покритите със сняг планини, за гледката към Тихия океан от Австралия, за Бали, Индия, за френската селска област, която сме на път да унищожим и изоставим. Толкова чудеса са на път да бъдат унищожени. Мисля, че трябва да бъдем градинари на планетата. Трябва да я култивираме такава, каквато е и да намерим своя живот, нашето място спрямо това. Това представлява огромна задача. И всичко това може да отнеме голяма част от свободното време на хората, но хора, освободени от работа, която е глупава, повтаряща се и т.н. Това очевидно е много далеч не само от настоящата система, но и от доминиращото въображение днес. Имагинерността на нашето време е имагинерност на неограниченият растеж, акумулирането на боклук: телевизор във всяка стая, компютър във всяка спалня… това трябва да унищожим. Системата разчита на тази имагинерност, която е тук и функционира.

Д.М.: Това, за което говориш в момента е свободата?

К.К.: Да.

Д.М.: Трудна свобода?

К.К.: О да! Свободата е много трудна.

Д.М.: Трудна демокрация?

К.К.: Трудна демокрация заради свободата и трудна свобода заради демокрацията. Да, абсолютно, защото е много лесно човек да се остави на течението: човекът е мързеливо животно. Тук отново ще се спра на предците ми. Тукидид има една прекрасна фраза: „Необходимо е да изберем: да почиваме или да бъдем свободни.” Мисля, че Перикъл е казал на атиняните : „Ако искате да бъдете свободни трябва да работите.” Не може да почивате. Не може да седите пред телевизора. Не сте свободни, когато висите пред него. Вярвате, че сте свободни, когато превключвате каналите като имбецил, но не сте; това е фалшива свобода. Свободата не се изразява в това, магарето на Буридан да избира между две купчини сено. Свободате е действие. И е действие, което е едновременно самоограничаващо се, т.е. знам, че мога да направя нещо, но не трябва да правя всичко. Това за мен е голям проблем на демокрацията и индивидуализма.

Д.М.: Свободата е изградена от ограничения? Философизирането е създаване на граници?

К.К.: Не, свободата е действие, което знае как само да си постави подходящите граници. Философизирането е мисъл. Това е видът мисъл, която знае как да признае, че има неща, които не знаем и може би никога няма да узнаем.

Превод: Mechanic955

Полупряка и пряка демокрация (Светлин Тачев)

  От няколко години, в българското политическо пространство, силно се спекулира с пряката демокрация. Различни политици, партии и НПО-та използват този термин за своите популистки програми и лозунги, с което налагат грешна представа за него.
  В повечето случаи, основният пример, който се дава за пряка демокрация е Швейцария. Неправилно твърдение, което се натрапва в публичното пространство и създава грешна представа у хората. Несъмнено Швейцария остава държавата с най-добре изразена форма на демократично управление, но тя може да се определи, като полупряка демокрация с елементи на пряка. Това не значи, че няма общности, които са създали и развили истинска пряка демокрация. Затова, настоящото изследване цели да представи двете форми на демокрация. Изводите, които ще се достигнат, имат за задача да изяснят понятията и техните същностни характеристики. Continue reading „Полупряка и пряка демокрация (Светлин Тачев)“

Общите студентски асамблеи (събрания) в Гърция

Основна информация:

История:

Студентските сдружения и Общите студентски асамблеи съществуват във всеки държавен университет в Гърция. Правото за организиране на такива асамблеи е гарантирано от Закона за университетите в Гърция, приет през 1974 г., след падането на гръцката военна хунта. От този момент нататък на членовете на академичната общност в Гърция са дадени редица права в духа на демокрацията и свободата на словото, в контраст с военната диктатура в предходните години. Оттогава студентските сдружения и Общите студентски асамблеи стоят в основата на политическата дейност на гръцките студенти. Continue reading „Общите студентски асамблеи (събрания) в Гърция“

Не може да бъде спряна идея, чието време е дошло!

assembly  Масовите протести през юни в страната могат само да ни изненадат приятно. Те не се ограничават само до реформистките искания и падането на правителството, както и тези от февруари не се ограничаваха само до високите сметки за ток. Тяхната основа е дълго таения хорски гняв, породен от дългите години безгласност. Тези протести поставят под въпрос сърцевината и функционирането на самата система. Continue reading „Не може да бъде спряна идея, чието време е дошло!“

Порто Алегре: прякото участие в бюджетирането (Димитър Райков)

portoalegre1Порто Алегре (в превод Веселия пристан) е един от основните пристанищни, административни и финансови центрове в Бразилия. Градът е столица на щата Рио Гранде до Сул и в момента наброява около 1,5 милиона души. В тази статия обаче няма да говоря за красиви плажове или знойни бразилски тела, а за един от най-успешните експерименти на пряко местно самоуправление в света. Партисипаторното бюджетиране или процесът на пряко гражданско участие в гласуването и разпределението на общинския бюджет. Continue reading „Порто Алегре: прякото участие в бюджетирането (Димитър Райков)“